Inici / Mediació / Clàusules de mediació

Clàusules de mediació

Les parts acorden lliure i voluntàriament que totes les divergències, desacords o qüestions litigioses es tractin de resoldre mitjançant la mediació que ofereix el Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya abans de recórrer a cap altre mètode de resolució de conflictes.

En el supòsit de no arribar a cap acord satisfactori en un termini de [*] mesos des de l’inici de la mediació, o després del venciment d’un altre termini que, en el seu cas, s’hagi pactat, aquestes divergències o qüestions litigioses seran resoltes mitjançant l’arbitratge que ofereix el Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

Consultar el Pacte de mediació

El Tribunal d'Arbritatge Esportiu de Catalunya és una institució jurídica privada que apareix com una forma de justícia alternativa, en ser una opció diferent a l'administració ordinària de justícia. Les matèries esportives sotmeses hauran de ser de lliure disposició de les parts d'acord al Dret existent