CONFLICTE

Resolució

Dos procediments específics per resoldre tot tipus de conflictes en el marc del sector esportiu: la Mediació i l’Arbitratge.

ARBITRATGE

Es reuneix a les parts del conflicte, s’exposen els fets i l’àrbitre pren una decisió que serà obligatòria i vinculant.

Avantatges

És un procediment molt ràpid i curt.

Les regles processals són flexibles i més directes que les establertes en el procés judicial.

Les parts seleccionen els àrbitres.

Vull sol·licitar el servei
MEDIACIÓ

Dues o més parts involucrades en un conflicte treballen amb un professional imparcial, un mediador o mediadora, per generar les seves pròpies solucions i resoldre les seves diferències de forma conjunta.

Avantatges

Apropa les posicions de les parts enfrontades per permetre que elles mateixes assoleixin la resolució del problema i evitin litigis futurs.

Disminueix la tensió i l’enfrontament entre les parts implicades, facilitant l’enteniment.

No hi ha guanyadors ni perdedors, hi ha conflictes resolts.

Vull sol·licitar el servei