El Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya comença a caminar

By 14 octubre, 2016notícies

El Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC) comença a caminar. La UFEC va aprovar la seva posada en marxa durant l’assemblea general del passat 22 d’abril. L’objectiu és que aquesta institució arbitral pugui donar solució eficaç i àgil als conflictes del sector, comptant amb professionals especialitzats, representi transversalment l’esport català i constitueixi un mecanisme de resolució de controvèrsies econòmic i eficient.

EL TAEC, que tindrà una cambra de govern i una oficina, estarà estructurada en dues cambres; una d’arbitratge i una de mediació.

Les matèries incloses seran les següents: conflictes en matèria electoral (quan s’esgoti la via administrativa), conflictes de la vida associativa de clubs, interpretació d’Estatuts i Reglaments d’entitats esportives, drets econòmics derivats de la participació en competició esportiva, tramitació, atorgament i reconeixement de titulacions de federatives, ús i comercialització de marques, símbols i logotips o emblemes esportius, subministrament de serveis necessaris per a l’activitat esportiva, contractes d’assegurança esportiva, contractes d’assegurança esportiva, contractes de construcció d’instal·lacions esportives, ús i ocupació d’instal·lacions esportives (quan no hi concorri infracció administrativa), patrocini, litigis derivats de l’organització de tot tipus d’esdeveniments, activitats i espectacles esportius i reclamacions per divulgació de notícies falses relacionades amb l’esport.

Les matèries excloses de la seva jurisprudència seran els conflictes laborals, la disciplina esportiva, l’emissió de llicències, la qualificació de competicions i el dopatge.

 

Veure noticia