Obert el procés de selecció d’àrbitres i mediadors per al TAEC

By 28 octubre, 2016notícies

TRIBUNAL ARBITRATGE ESPORTIU DE CATALUNYA

El Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Cataluna, l’òrgan creat per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Col·legi d’Economistes de Catalunya, que s’encarrega de l’arranjament extrajudicial de controvèrsies en aquelles qüestions litigioses que se suscitin en l’àmbit esportiu, ha començat el procés de selecció a través del qual es contractarà aprbitres, mediadors i mediadores els principals objectius i prioritats dels quals seran:

1.- Fomentar i facilitar els acords entre les entitats en conflicte per tal d’agilitzar la resolució ràpida i especialitzada dels litigis que apareixen en l’àmbit de l’esport.

2.- En un marc d’absoluta imparcialitat i flexibilitat, emetre laudes imparcials, principalment resolts en equitat, en aplicació dels reglaments que regeixin els estatuts i procediments del Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya.

3.- Procurar un entorn adhient per a la resolució extrajudicial de conflictes en l’àmbit de l’esport.

Aquí podeu veure l’oferta publicada al compte Linkedin del tribunal.